Tjenester

Bolig og habilitering

  • Heldøgnstjenester – Vi tilbyr døgnbemannede tjenester, enten i kommunale boliger, eller i våre egnede boliger. Vi er opptatt av at alle skal ha en god livskvalitet med fokus på selvstendighet og mestring. Vi har svært gode referanser fra arbeid med de særlig ressurskrevende brukerne. Vi kan levere personell og kompetanse også inn i avlastningstiltak..
  • Faglig bistand og veiledning: Vi tilbyr bistand til kommuner som har tjenestetilbud med heldøgns omsorg. Vi har spisskompetanse på systemarbeid, strukturering av personalatferd og atferdsproblematikk. Lik eller forenlig praksis er en kjerneverdi i enhver tjeneste som jobber med atferdsendring, og våre fagadministrative systemer sikrer at alle ansatte til enhver tid er oppdatert på hva de skal gjøre, at de settes godt inn i historiske fakta, og rasjonale for programmer og rutiner. Vi kan også gi veiledning direkte i miljøarbeidet.

Bemanning

Med rett bemanning klarer du alt! Vi tilbyr:

  • Miljøterapeuter – Trenger du dyktige miljøterapeuter med rett kompetanse, kan du leie det gjennom oss.
  • Miljøarbeidere – Våre miljøarbeidere er godt opplært etter strenge kvalifikasjoner.

Skole

Den Norske grunnskolen skal gi et godt opplæringstilbud til alle elever og det stilles høye krav til dokumentasjon av arbeidet.

Noen elever har svært krevende utfordringer som gjør at det må jobbes skreddersydd og individrettet. I slike tilfeller kan vi bistå skolens personell. Vi kan utforme et spesialtilpasset tilbud til eleven, hvor våre miljøterapeuter utfører tjenesten.

Vi har lang og bred erfaring med slike tjenester, og har erfart at elever har gått fra å ha en til en oppfølging til nå å følge normal undervisning uten ekstra bistand. Med endringene i opplæringslovens kapittel 9A stilles enda større krav til skolen. Skolen skal fange opp alle som ikke har det bra, og tiltak skal igangsettes effektivt og systematisk.

Vi holder kurs og kan veilede lærere og annet personell. Dette kan være f eks utforming av barnets beste vurderinger, aktivitetsplaner, atferdsavtaler, kartlegginger o.l Vold i grunnskolen har vært et økende problem, vi tilbyr kurs og opplæring som kan bidra til at skolehverdagen blir tryggere for ansatte og elever.

Vi bistår også med utarbeidelse av dokumentasjon av arbeidet med forebygging av vold i skolen.

Omhu

Vi er flittige brukere av fag- og kvalitetsystemet Omhu.

Denne nettsiden benytter cookies for at du skal få den beste brukeropplevelsen