Om oss

Vi er lidenskapelig opptatt av gode resultater

Habilitering AS ble etablert i 2020. Vi leverer helse- og omsorgstjenester i form av heldøgns tilbud, veiledning, bemanning og habiliteringstjenester til det private og det offentlige.

Målgruppen er personer med komplekse og sammensatte bistandsbehov. Alle som jobber hos oss har lang erfaring og høy kompetanse fra arbeid med målgruppen gjennom flere faser i livet som skole, bolig og arbeid.

Vi sikrer at kommunen/tjenestestedet organiserer seg på en slik måte at alle tjenestemottakere får forsvarlige tjenester, at behovet for bistand kontinuerlig vurderes, og at det finnes rutiner for evaluering av tjenestetilbudet.

Vi tilbyr også bemanningstjenester. Vi leier ut våre dyktige miljøterapeuter og miljøarbeidere i hele Norge. Vi tilbyr veiledningstjenester og verktøy for kvalitetssikring av tjenesteleveransen, utfra gjeldende lover og regler.

Habilitering Hadeland

Even Skavhaug

Styreleder & fagrådgiver
Even er Vernepleier med spesialkompetanse i habilitering. I en mannsalder har han jobbet ved Habiliteringstjenesten i Innlandet, og er en kjent skikkelse i fagmiljøet i hele Norge. Even er lidenskapelig opptatt av å bygge gode fundamentale tjenester, med soliditet i alle ledd.

Børge Holden

Fagrådgiver & spesialpsykolog

Børge Holden har vært psykolog siden 1985, og har lang og god erfaring, særlig med relativt, og svært, ressurskrevende pasienter. Han har også lang erfaring med å vurdere og analysere pasienter og deres atferd, inkludert psykiatrisk diagnostikk, og har skrevet en rekke fagbøker og en mengde faglige artikler.

Lene skjaker borgli

Daglig leder

Lene Skjaker Borgli er Vernepleier med videreutdanning i ledelse og grønn velferdsteknologi. Hun har siden 1997 jobbet med målgruppen, både som miljøarbeider, miljøterapeut, fagleder, avdelingsleder og områdeleder. Erfaringene er hentet fra både kommunal og privat sektor. Lene er ekstremt opptatt av gode og forsvarlige tjenester i alle ledd.

Jan Erik Hovland

Fagdirektør
Jan Erik Hovland er Vernepleier og har en Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Han har 13 års erfaring fra brukerrettet, faglig og administrativt arbeid i kommunal omsorg. Han har også jobbet 12 år som høgskolelektor ved vernepleierutdanningen på Lillehammer. 
  

Jan Erik har sin fagkompetanse innen målrettet miljøterapeutisk arbeid, fagadministrasjon, kompetanseheving og veiledning, tvang og makt og intervensjon i forhold til utfordrende og utagerende atferd hos mennesker med utviklingshemming.

Maiken Mortensen

Regionleder

Maiken er utdannet pedagog. Hun har mange års erfaring fra barnevern, skole, omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, leder i privat sektor og nå til slutt som leder i Bufetat.

Maiken er genuint opptatt av samarbeid på tvers av arenaer og har høyt fokus på barnets beste. Dette gjøres ved å tilrettelegge for best mulige tjenester med formål om å øke livskvalitet hos tjenestemottaker.

Martin enger

Fagutvikler

Martin Enger er Vernepleier – med videreutdanning i positiv atferdsstøtte ved VID vitenskapelige høgskole. Han har erfaring fra kommunal og privat sektor, som miljøterapeut og avdelingsleder. Martin er en hardbarka fagmann, og har i sin kjærlighet til vernepleierfaget tatovert fagterminologien SD – R – SR  på armen. Martin brenner for at alle tjenestetilbud skal være individuelt tilpasset. Ulike arbeidstidsordninger er av de viktigste fagtiltakene for å få til dette.

Merethe Hermundstad

Fagutvikler

Merethe Hermundstad er en erfaren klinisk vernepleier med spesialisering i familieterapi og systemisk praksis. Hun er godkjent veileder gjennom FO, så er du vernepleier og trenger veileder har du muligheten her. 

Hun har arbeidet innen feltet siden tidlig 90-tallet og de siste 15 årene har hun hatt sitt virke i forskjellige habiliteringstjenester i Østland, Innland og Vestland, både for barn og voksne.

Hun setter individuell tilrettelegging av tjenester og systematisk målrettet miljøarbeid høyt. Merethe tror på at ingenting er umulig, og at det umulige bare tar litt lengre tid – et mantra hun lever etter i sitt arbeid.

Monica Fredriksen

Administrasjonsmedarbeider
Monica Fredriksen er utdannet innen kontor- og administrasjonsfaget og har over 15 års erfaring innen bransjen. Hun er en kløpper med logistikk og tall. Monica har kontroll over det meste som skjer på kontoret av rutiner, lønn og innleie. 

Denne nettsiden benytter cookies for at du skal få den beste brukeropplevelsen