Kurs

Bolig og habilitering

Habilitering Hadeland tilbyr kurspakker som hever kompetansen, og tilpasses deres behov. Ta kontakt for mer info.

Vi holder kurs og workshops i et bredt spekter av emner, blant annet:

Målrettet miljøarbeid: Målrettet miljøarbeid er grunnsteinen i et godt tilbud til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Dette kurset fokuserer på lik praksis (behandlingsintegritet), grunnleggende terminologi innen anvendt atferdsanalyse, arbeidsmodellen for målrettet tiltaksarbeid med mer.

Helse og omsorgstjenesteloven, kap 9: Alle som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming er pålagt å kjenne til dette lovverket. Kurset gir en grundig innføring i reglene for bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9. Her presenteres problemstillinger som vi som tjenesteytere møter i det daglige. Dette vil bidra til å forme holdninger og en egen bevissthet om faglig og etisk forsvarlige tjenester.

PAS- Positiv atferdsstøtte: En tilnærming vi favner er Positiv atferdsstøtte. Denne tilnærmingen, med fokus på at arbeidet og oppmerksomheten, rettes mot forebygging og positiv atferd. Metoden har forskningsbasert forankring i atferdsanalysen, men åpner også for andre forskningsbaserte tilnærminger. PAS har fokus på helheten i livet til tjenestemottaker. Tilnærmingen skal sikre økt samfunnsdeltakelse, nettverksmuligheter og økte valgmuligheter. PAS kan benyttes på mange arenaer og for personer med ulike behov.

Fagadministrasjon: Når mange skal gjøre det samme, på en slik måte at det utgjør gode tjenester, er det nødvendig å ha et godt system som sørger for lik praksis og informasjonsflyt. Dette kurset vil gi deltakerne kjennskap til hvordan man kan strukturere og administrere fagtilbudet.

Atferdsavtaler: Atferdsavtaler kan være både enkelt og veldig komplekst. Likhetstrekket er at avtalene alltid må tilpasses individuelt. I denne workshopen går vi inn i hvordan man utarbeider gode atferdsavtaler tilpasset individet.

Struktureringsprogrammer: Struktureringsprogrammer kan se veldig forskjellige ut. Det de har til felles er at de strukturerer hverdagen til en person som mottar tjenester. I denne workshopen samarbeider vi med å lage gode struktureringsprogrammer som er godt tilpasset målpersonen.

Differensielle forsterkningsprosedyrer: I denne workshopen får dere først et foredrag om de mest vanlige formene for differensiell forsterkning, før deltakerne går sammen i grupper og lager prosedyrer tilpasset sin arbeidssituasjon med bistand fra foredragsholder.

Verktøykasser

I samarbeid med Ridderne drifter vi Verktøykasser. Dette er en digital butikk hvor vi selger alt du trenger av verktøy for levering av gode tjenester til målgruppen. Noe av materialet har vi produsert selv, og noe selger vi for andre.

Ridderne

Ridderne tilbyr kurs, veiledning og rådgivning i hele landet, og har lang praktisk erfaring, bred faglig kunnskap og ikke minst meget gode referanser.

Denne nettsiden benytter cookies for at du skal få den beste brukeropplevelsen