HadelandHabilitering_hvit

Sammen skaper vi de gode løsningene!

Vi har fokus på innovasjon og samskaping mellom offentlig sektor, medborgeren og privat sektor. Vi skaper de beste tjenestene ved å aktivt ha fokus på livskvalitet, selvstendighet og inkludering. Det vil si for den enkelte, at individuelle behov og rett til medbestemmelse står sentralt i vår tilnærming. Sammen skaper vi de beste resultater!

Øker selvstendighet og livskvalitet!

Habilitering er planmessig arbeid for at den som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte, skal utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.

Kontakt oss!

Denne nettsiden benytter cookies for at du skal få den beste brukeropplevelsen